A Mátyás Utcai Olvasókör épületének homlokzata.

Olvasókörünk története

A Mátyás Utcai Olvasókör 1905-ös bejegyzéséről. A mai Mátyás Utcai Olvasókör 1905. június 4-én, az akkori Török Sándor féle vendéglőben, 90 polgár jelenlétében alakult, VII. kerületi Olvasó Népkör néven. Székhelye Hódmezővásárhely Bajza utca 13 szám alatt volt, a Zsarkó féle házban.
Vezetőségi tagjai: Dr. Gonda József elnök, Felberbauer István alelnök, Kristó Máté, Espersit János jegyzők, Cz.Nagy Pál pénztárnok, Kenéz Pál gondnok, Szőke József ellenőr és Varga Gyula könyvtárnok.

Célja olyan egyesülési pontot létrehozni, ahol a tagok nemzetiség, vallás és rangkülönbség nélkül, minél gyakrabban összejöhessenek a kölcsönös eszmecsere és barátságos társalgás, továbbá az újságok olvasása által szellemi életük, kulturális és társadalmi felemelkedésük iránti igényüket kielégíthessék.
A kör helyiségei már akkor is klubszobaként funkcionáltak, lehetett tekézni, biliárdozni, kézimunkázni. Kiállítások szervezésére is lehetőség volt. Ezen kívül rendeztek mulatságokat, bálokat. Helyet kapott a szóbeli ismeretterjesztés és a műkedvelő színjátszás is.
Könyvtárat gyűjtöttek, melynek tartalmi összetétele nagyon változatos volt, a szépirodalom, a verses kötetek mellett többféle ismeretkör és tudományág képviseltetve volt, de nem hiányoztak a különféle hírlapok és folyóiratok sem. A Mátyás Utcai Olvasókör 1925. december 06-i jegyzőkönyve.
Az összejövetelek során az újságok közös olvasása, a hírek megbeszélése révén a város VII. kerületi lakossága is egyre nagyobb számban tudott bekapcsolódni a társadalmi életbe.

A Népkör 1919. márciusától működését kénytelen volt szüneteltetni, mivel az akkori politikai hatalom „központosította” ingatlanát és vagyonát. 1923-tól kezdődően többszöri kísérlet történt a kör további működésének folytatása érdekében, 1927. szeptemberéig sikertelenül. Végül Márton Árpád lelkész életre tudta hívni, aki a kör elnöke lett. A 4279/1927. számú elnöki határozattal 1927. szeptember 27-től a hatóság engedélyezte a kör működését. Vagyonát sikerült visszaszerezni, és helyiséget is tudtak találni a helyi vasút állomással szembeni Baross szálloda különtermében. A Mátyás Utcai Olvasókör 1930. szeptember 26-án elfogadott alapszabályának utolsó oldala.

1930. 09.26-án módosított alapszabályt fogadtak el, melyben részletesen szabályozták a vezetőségi tagok feladatait, meghatározták az egylet célját, a cél elérésére szolgáló eszközöket, vagyonára vonatkozó rendelkezéseket. Külön rendelkeztek a tagok jogairól és kötelezettségeikről.

A tagok saját helyiség megvásárlására törekedtek. A törekvés sikerrel járt, 1931.08.28-án kelt adás-vételi szerződés alapján megvásárolták a Mátyás utca 52 sz. házat 148 öl telekkel 3700 pengőért.
Az elkövetkezendő években az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében folytatta tevékenységét. A Mátyás Utcai Olvasókör 1950-es megszüntetéséről szóló határozat.
1943-ban elnöknek Vitéz Dr. Lénárt János Országgyűlési Képviselőt választották, aki 1944 február 20-án tartott évi rendes közgyűlésen arra kérte a tagokat a jegyzőkönyv tanúsága szerint, hogy „a mostani sorsdöntő időben, amikor a háborús veszély a szeretett hazánkat is komolyan fenyegeti, a legnagyobb egyetértésben éljenek, kéz-kézben fogva társadalmi és osztály-különbség nélkül haladjanak a biztos cél a végső győzelem felé, amely egy új Magyarországot jelent minden igaz magyar számára.”
1947-ben Vitéz Kovács András-t választották elnöknek.

Az Olvasó egyletet 1950-ben megszüntette az akkori Államhatalom. Épületét, eszközeit a Csongrád megyei Tanács a város tulajdonába rendelte átadni. 1967-ben az MSZMP Városi Bizottsága tulajdonába került az épület, később a városrendezés során lebontották. Készpénz vagyona ekkor 140 forint 69 fillér volt, melyet a Magyar Dolgozók Pártja helyi szervezete kapta. A Mátyás Utcai Olvasókör 1990-es alapító tagja, majd elnöke 2004-ig, Szabó Imre.

A rendszerváltás után 1990. június 4-én alakult meg újra Olvasókörünk 17 fővel, ekkor kapta a Mátyás Utcai Olvasókör nevet Szabó Imre elnökletével. Használati tárgyait visszakapta, mivel azonban épületét korábban lebontották, az Önkormányzat biztosított helyiséget az Éva utca 9 szám alatt. Az újjá alakulást követően nyugdíjas klub, ifjúsági művészeti csoport működött, megemlékeztek az ünnepekről, felelevenítették a népi hagyományokat, vetélkedőket szerveztek, kirándulásokon vettek részt.

Az Olvasókör zászlóját 1993-ban Dányi József református lelkész, majd Tóth Lajos plébános a római katolikus vallás szertartása szerint is felszentelte. A zászlót a Hódmezővásárhelyi Háziipari Szövetkezet készítette Sándor Eszter művész tervei alapján. A zászlórudat Kiss László készítette.

1990 óta folyamatosan működik az Olvasókör. 2004-ben Kardos Józsefné vette át a stafétát Szabó Imre elnöktől, aki folytatta elődje munkáját, majd 2015-ben pedig Bubikné Török Mária, aki jelenleg is elnöke az Olvasókörnek.

Az oldal tetején látható a Mátyás Utcai Olvasókör épülete napjainkban, Hódmezővásárhely Mátyás utca 7 szám alatt.

Copyright © by Mátyás Utcai Olvasókör. All Rights Reserved.
HU-6800 Hódmezővásárhely, Mátyás utca 7. olvasokor[kukac]matyasutcaiolvasokor.hu
Copyright © by Ibituba.hu for Mátyás Utcai Olvasókör.